Works - Movie

学校法人 清和幼稚園

採用に効果的なインタビュー形式のリクルート動画。

採用動画